Cyklus exkluzivních koncertů na zámku Štiřín
Společnost Regio Štiřín

GDPR

1/

Zásady používání cookies

Co jsou to cookies?

Cookies jsou informace z webu, které se dočasně ukládají do vašeho prohlížeče za účelem zajištění některých funkcí webu, nejčastěji „zapamatování si" něčeho, mezi jednotlivými vašimi kliknutími na webu nebo jednotlivými vašimi návštěvami webu. Jde o technologii, která vám usnadňuje používání webu, a doplňuje informace obsažené v adresním řádku (URL), či dalších částech HTTP protokolu, kterým web a váš prohlížeč komunikují.

Jaké cookies a k čemu používáme? Cookies používáme v těchto případech:

1. Udržení vaší návštěvy (relace, session) na webu do doby, než prohlížeč zavřete, např. pro zapamatování vašeho přihlášení, zpracování vyplněného formuláře nebo zapamatování si vašich preferencí (jazyk, nastavení filtrů na webu).

2. Analýzu návštěvnosti pomocí Google Analytics, bez reklamních funkcí. Jaká data Google shromažďuje a jak je zpracovává, se dočtete na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/.

3. Sdílení článků pomocí AddThis. Více informací se dočtete na http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

Zakázání cookies Pokud si nepřejete cookies ve vašem prohlížeči ukládat, můžete je v vašem prohlížeči zakázat. Je ale možné, že vám některé funkce webu přestanou pracovat správně nebo budou nedostupné.

K 25.5.2018

 

2/

Pro vystupující umělce:

Společnost Regio Štiřín, z.s., Černá 1704/11, 110 00 Praha 1
zástupce: Kamil Kristen Brzák, výkonný ředitel
Zápis ve Spolkovém rejstříku Městs. soudu v Praze, oddíl L, vložka 11433, dne 1.1.2014   
IČO: 26516845, DIČ: CZ26516845

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako dodavatel uměleckého výkonu uděluji souhlas Společnosti Regio Štiřín, z.s.,
se sídlem Černá 1704/11, 110 00 Praha 1, IČ: 26516845, jako Správci,
ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. a) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
a prohlašuji, že veškeré mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé. Jedná se dle potřeby o tyto údaje:

1 jméno a příjmení
2 adresa
3 telefonní číslo
4 e-mail
5 datum narození
6 životopis a fotografie

za účelem
• pořádání koncertních vystoupení
• marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
• prezentace na webu www.stirin.info,
• prezentace v dalších informačních materiálech, spojených s cyklem koncertů.

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu 5 let, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
• Zámek Štiřín
• OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.
• Provozovatelům internetových služeb webu www.stirin.info, firma VIZUS.CZ s.r.o., Kraxnet s.r.o.

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
• mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),
• požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
• na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
• na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
• na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
• odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
• podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.
To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.

Mistr Josef Suk

Novinky e-mailem

Vyhledávání