Cyklus exkluzivních koncertů na zámku Štiřín
Společnost Regio Štiřín

Regio Štiřín

Společnost Regio Štiřín z.s.

Společnost Regio Štiřín byla založena jako nástupnická organizace Nadace Štiřín (s jejími členy), která působila od roku 1992 na zámku Štiřín, kde navázala na činnost zaměstnanců a příznivců zámku Štiřín, kteří v roce 1985 začali pod vedením pana Václava Hrubého s cílevědomou obnovou štiřínského areálu.
Hlavním cílem Nadace Štiřín byla všeobecná prosperita tohoto areálu, jak v kulturní a společenské oblasti, tak ve sféře dokončení architektonických záměrů a krajinných úprav. Po roce 1999 došlo k cílené likvidaci Nadace Štiřín. Na její činnost Společnost Regio Štiřín plně navázala od roku 2001. Hlavní činností společnosti je pořádání cyklu koncertů "Sukův hudební Štiřín" na zámku ve Štiříně.
 

Struktura společnosti:

1/ Sněm
členové společnosti
2/ Prezident
Ing. Ivan Staňa
3/ Prezídium                                                                         
Ing. Ivan Staňa
Václav Hrubý
Václav Větvička                                              
Ing. Vladislav Ferkl
4/ Výkonný ředitel
Kamil K. Brzák

 

Čestnými členy Společnosti Regio Štiřín byli zvoleni a jmenováni:
Emanuel-Josef Freiherr von Ringhoffer (Vídeň)
Marie Suková (Praha)
Miroslav Jelínek (Kamenice)
Zdenka Jelínková (Kamenice)                                                                                                     
prof. Jiří Hlaváč (Praha)

Dlouholetou agenturní pracovnicí Sukova hudebního Štiřína je paní Věra Vaňková.

Společnost Regio Štiřín z.s.
IČ: 26516845, DIČ: CZ26516845
L 11433 vedená u Městského soudu v Praze
Kontakt: Václav Větvička: tel.: 606 612 702, email: regio.stirin@email.cz

Sbírka listin z veřejného rejstříku

Mistr Josef Suk

Novinky e-mailem

Vyhledávání